Timepris

Jeg har en fast pris på 425 kr. i timen incl. moms
Giver dog gerne et prisoverslag!
Plus kilometer, 3,56 kr. pr. km

Benyt håndværkerfradraget

Som en del af Vækstplan DK genindføres håndværkerfradraget med fuld virkning i 2013 og 2014 og udvides samtidig til at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013. Det betyder, at du nu igen kan få tilskud til håndværkerens løn, når du udfører vedligeholdelse og reparation af din bolig.

Håndværkerfradraget – helt enkelt

Borgere over 18 år med CPR-nummer og skattepligt i Danmark kan få håndværkerfradrag. Op til 15.000 kr./person om året inklusive moms til service og vedligeholdelse på din bopæl. Den reelle besparelse på en lønudgift på 15.000 kr. bliver ca. 5.000 kroner.

Fradraget gives til vedligeholdelse/reparation på ejerboliger samt pr. 22/4 2013 også for Sommer- og fritidshuse. Kun til arbejdslønnen – ikke til materialerne.
Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværker-/servicefradrag. Se listen på skat.dk.

Arbejdet skal betales elektronisk, med Dankort eller via Netbank. Og dokumentationen skal være fyldestgørende (arbejdslønnen skal være udspecificeret). Udgifterne indberettes til SKAT via TastSelv.

Læs mere omkring håndværkerfradraget på skat.dk